Een leven lang leren – hoe pak je dit aan?

Posted by

Je hoort de term steeds vaker: “Een leven lang leren”. De Rijksoverheid stimuleert dit thema om meerdere redenen. Als we relevant willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing!

Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen, een leven lang leren, om toegevoegde waarde te leveren aan je organisatie?

Noodzaak leven lang leren

De noodzaak om een leven lang te leren is voelbaar. Door scholing kunnen werknemers bijblijven bij veranderingen in hun eigen baan of overstappen naar een andere baan. Ook werkzoekenden kunnen hun kansen op werk vergroten met bijscholing of een leerwerktraject. Zo blijven volwassenen flexibel inzetbaar op de arbeidsmarkt.

De Rijksoverheid streeft er naar dat het vanzelfsprekend moet worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen en stimuleert scholing van volwassenen om meerdere redenen:

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie.

–         Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het kunnen wisselen van beroep en branches steeds belangrijk geworden om zeker te zijn van werk.

–         De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers. (Bron: Rijksoverheid)

Duurzame inzetbaarheid

Ook is er steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

”Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.” (Bron: ZonMW)

De essentie is dat organisaties een omgeving en context creëren waarin werknemers gezond blijven, betrokken zijn en zich kunnen ontwikkelen.

Maar, hoe kun je als organisatie een leven lang leren stimuleren? Hieronder deel ik 4 tips met je.

1.   Bied de juiste leermogelijkheden aan

Je hebt een mooi assortiment aan trainingen voor je medewerkers. Misschien zelfs een volledige Academy. Maar ontwikkelen, leren, gebeurd niet alleen in een training of e-learning. Medewerkers leren op verschillende manieren. Het 70:20:10 model helpt je als organisatie bij het organiseren van leren.

2.   Creëer bewustwording

Het belangrijkste is dat iedere medewerker zich ervan bewust wordt dat relevant blijven belangrijk is. Ook als je over 5 jaar met pensioen gaat. De DIX (Duurzame InzetbaarheidsindeX) is een instrument dat je als werkgever kan inzetten om zowel de werkgever als medewerker inzicht te geven in de inzetbaarheid van mensen en de dialoog aan te gaan over duurzame inzetbaarheid. 

De DIX kijkt naar 4 gebieden;

–         Gezondheid & Energie

–         Vakkennis & Vaardigheden

–         Motivatie & Betrokkenheid

–         Werk-Privé Balans

Bron: NPDI

Eind 2018 is bekend geworden dat iedere werkende van 45 jaar of ouder in 2019 gratis advies kan krijgen van een loopbaanadviseur. Voor meer informatie, ga naar deze website.

3.   Leg de verantwoordelijkheid voor leren bij de medewerker zelf

Maak de ontwikkeling van de medewerker bespreekbaar tijdens gesprekken in de HR-cyclus. Maak concrete afspraken met concrete acties. Het vastleggen van afspraken, leidt ertoe dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun opleidingsplan.

4.   Stimuleer leren van en met elkaar

De “oudere” werknemer zit er niet altijd op te wachten om nog een cursus of opleiding te volgen of om zich vakinhoudelijk nog verder te ontwikkelen. Een “oudere” werknemer met een hoog ervaringsniveau koppelen aan een jonge of nieuwe werknemer, kan een goede optie zijn om een bijdrage te leveren aan de groei en succes van een ander. Via mentoring raakt een nieuwe medewerker sneller ingewerkt, gaat kennis en expertise niet verloren en kan de mentor een nieuwe rol op zich nemen waarbij hij/zij nieuwe vaardigheden ontwikkelt. De kracht van mentoring is dat alle betrokkenen zich verder kunnen ontwikkelen.

Wil je meer weten over Een leven lang leren? Lees hier de publicatie over Een leven lang leren in Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.