De Toekomst van het Onderwijs

Posted by

Talloze banen gaan verdwijnen maar er komen ook veel nieuwe voor in de plaats. Veel kinderen en studenten leren nu voor banen die over 10 jaar niet meer bestaan. Hoe bereiden we hen hierop voor? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit?

Het onderwijs van de toekomst bepaalt hoe de wereld van morgen eruit ziet. De werknemer van de toekomst heeft nieuwe skills nodig: Future Skills. Dus moet onderwijs hen hierop voorbereiden. Het internet maakt leren overal mogelijk. Iedereen wordt slim. Robots staan voor de klas en we beleven de tijd van de Romeinen met virtual reality. ‘Peer-to-peer’ leren met studenten uit China. Iedere dag spannend onderwijs. Ben jij de docent, onderwijzer of hoogleraar die het initiatief neemt? Jouw studenten zijn er klaar voor.

Het onderwijs verandert en omarmt innovatie om tegemoet te komen aan de eisen van de 21ste eeuw. De studenten van vandaag verwachten onderwijs dat hen helpt met de vaardigheden die ze nodig hebben voor de snel evoluerende carrières van de toekomst.

’21st century skills’ / Future Skills

In onze op kennis gebaseerde wereld worden 21st century skills steeds belangrijker. Het is niet langer voldoende om een ​​vak te leren, hard te werken en instructies op te volgen. De huidige generatie studenten moet probleemoplossend kunnen werken, wetenschappelijk onderlegd zijn, initiatief nemen, kunnen programmeren, kritisch kunnen denken, aanpassingsvermogen hebben, innovatief zijn en onderzoeksvaardigheden en creativiteit bezitten. Alleen hiermee kunnen ze in de complexe, competitieve, technologiegedreven samenleving van de toekomst overleven.

MOOC’s

Massive Open Online Courses bieden open-gelicenseerd lesmateriaal en zijn gratis toegankelijk. De cursussen zijn ingericht op massale deelname en staan onder leiding van top academici. MOOC’s bieden iedereen ter wereld met toegang tot het Internet de mogelijkheid tot zelfontwikkeling. Middels discussieplatforms biedt deze vorm van studeren ook de mogelijkheid tot interactie tussen docenten en studenten. MOOC’s oefenen een belangrijke druk uit op het businessmodel van de traditionele universiteit.

‘Peer learning’

Peer-to-peer of peer learning wordt in verschillende disciplines en contexten over de hele wereld gebruikt. Het omvat het tussen studenten onderling delen van kennis, ervaring en ideeën. Dit soort wederzijds leren kan plaatsvinden in de vorm van samenwerkingsprojecten, maatschappelijke activiteiten, discussieseminars, peerevaluatie-programma’s of privéstudiegroepen. Peer-to-peer learning stimuleert organisatorische en planningsvaardigheden, het geven en ontvangen van feedback, samenwerking en verantwoordelijkheid voor het eigen leren.

Kunstmatige intelligentie

Machine learning algoritmes kunnen ingezet worden bij het identificeren van leemten in de onderwijsmethoden van een docent en om aan te geven wanneer studenten moeite hebben met een onderwerp. KI kan studenten ook helpen bij het aannemen van zelfregulerend leergedrag. ‘Lifelong learning assistenten’ in de cloud, toegankelijk via verschillende apparaten, verzamelen studentgegevens om hen beter te kunnen ondersteunen. Ze kunnen zelfs oefeningen en boeken samenstellen die aansluiten bij de individuele behoeften van de student.

Virtual & augmented reality

In het onderwijs kunnen meerdere benaderingen samenkomen om synergieën te produceren, en de ontwikkeling van VR en AR voor het onderwijs zit al in een stroomversnelling. Nu headsets en smartphones betaalbaar genoeg zijn voor grootschalig gebruik in klaslokalen, kunnen leerlingen het studiemateriaal met VR- en AR-technologie echt ‘beleven’. Ook kan de leerling informatie manipuleren, verbeteren en combineren in plaats van alleen in een boek over een onderwerp te lezen.

‘Student-driven-learning’

Een technologie-rijk, studentgericht klaslokaal is een leeromgeving waarin elke student actief deelneemt aan zijn eigen leerervaring. Dit vereist een zekere mate van personalisatie, aangezien leerlingen niet langer de passieve ontvangers zijn van door docenten gedeelde kennis – ze zijn actieve deelnemers in elk aspect van het proces.

Robots

Nog niet zo heel lang geleden leek het idee van een robotdocent voor de klas nogal vergezocht. Maar dit is geen sciencefiction meer. Die toekomst is nu dichterbij dan ooit. Sterker nog, op verschillende scholen experimenteert men al volop met robots. Gecombineerd met specifieke leerplannen en verschillende soorten software kunnen robots en robotica een scala aan fascinerende nieuwe educatieve mogelijkheden bieden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.