Toekomstige taken en rollen

De aard van ons werk gaat de komende jaren snel veranderen. Dat is in ieder geval een conclusie wanneer we kijken naar de trend van robotisering van beroepen. Niet alleen de taken, maar ook de werkomstandigheden en de samenleving verandert waardoor er vraag is naar nieuwe vaardigheden en competenties. Dit leidt tot doorontwikkeling van bestaande beroepen en het ontstaan van nieuwe beroepen. Dus als je jezelf afvraagt: “Wat zijn de meest gevraagde beroepen van de toekomst?”, dan hebben wij het antwoord voor je. Hieronder vind je een greep uit de nieuwe of vernieuwde beroepen, functiegroepen of beroepsgroepen waar een goed toekomstperspectief wordt verwacht.

Nieuwe of vernieuwde beroepen met toekomstperspectief:

Chief Medical Information Officer (CMIO)

Bijna driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een chief medical information officer (cmio) aangewezen. Die cmio moet de brug slaan tussen artsen en ict in een zorgomgeving die steeds digitaler wordt.

een cmio de techniek en de praktijk kunnen verbinden en invulling te geven aan de digitalisering in het ziekenhuis. ‘De cmio vervult een brugfunctie tussen ict en de business, met name op strategisch en tactisch, maar soms ook op operationeel niveau. Hij levert een belangrijke bijdrage aan inbedding van technologie in de zorg.’ Ze schetst dat de digitalisering in rap tempo door de zorg raast: epd’s, digitale uitwisseling van uitslagen en patiëntgegevens, apps, pgo’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen) en apparatuur die steeds vaker verbonden is aan het netwerk, ziekenhuisinformatiesystemen en het epd.  

 • Data Scientist

Een Data Scientist wordt wel eens omschreven als iemand die een klomp goud kan vinden in een grote berg ongestructureerde data. Omdat Big-Data een trend is geworden in vele branches neemt de vraag naar dit type datawetenschapper enorm toe, met een paar honderd procent groei in de afgelopen jaren. De kerntaak van de (Big) Data Scientist is het analyseren van grote hoeveelheden data om daarin bepaalde inzichten te ontdekken die relevant zijn voor de organisatie. De Data Scientist zie je nu ook vaak in een consultant rol terug.

 • Werkgeluksdeskundige

De Werkgelukdeskundige is een adviseur, manager of staffunctionaris die zich richt op het vergroten van de geluksbeleving op de werkvloer. De Werkgelukdeskundige doet dit onder andere door het geven van workshops en (team-)coaching gericht op persoonlijk leiderschap en het geven van inspiratiesessies. Daarnaast deelt de Werkgelukdeskundige kennis en inzichten over gelukkig werken, of implementeert hij of zij tools of systemen waarmee de geluksbeleving van de werknemers kan worden bijgehouden. De Werkgelukdeskundige is al in meerdere verschijningsvormen gezien op de arbeidsmarkt, van extern adviseur tot Chief Happiness Officer.

 • Domotica / Smart Home / “Internet of Things” Expert

De Domotica Expert is gespecialiseerd op het gebied van het gebruik van technische toepassingen in huis, ook wel smart homes genoemd. Denk hierbij aan verbindingen tussen internet, telefoon en huishoudelijke apparaten. Het van afstand kunnen bedienen van zonneschermen en de verwarming met je smartphone aan kunnen zetten nog voordat je thuis bent. Hier is ook the “internet of things” in opkomst, bijvoorbeeld jouw koelkast die zelf nieuwe melk bestelt. Er zijn hier ook verschillende verschijningsvormen, van ontwerper tot Installateur Smart Homes

 • Growth Hacker

Een Growth Hacker is een Online Marketing Specialist die zich specifiek richt op het versnellen van de groei door het proces of een bepaalde methodiek te “hacken”. Hij of zij doet veel kleine testen/experimenten om de meest effectieve methode te vinden om zo snel mogelijke groei te realiseren, wanneer deze methode is gevonden zal hij/of zij de methode zoveel mogelijk inzetten. De Growth Hacker is vaak een veelkunner die zich daarnaast gespecialiseerd heeft in een aantal disciplines, zo heeft de Growth Hacker overzicht van alle mogelijkheden en zoekt hij of zij meerdere aansluitende elementen bij elkaar om een zo groot mogelijke effectiviteit te realiseren.

 • Digital Developer

De Digital Developer is een verzamelnaam voor Web-developers of App-developers. Bij Web-developers bestaat er nog een splitsing tussen Front-end (de zichtbare voorkant van de website) en Back-end (de code van de website die verschillende toepassingen mogelijk maakt). De Developer moet niet alleen kunnen programmeren, maar vooral toepassingen kunnen bedenken waarmee een probleem wordt opgelost of een functionaliteit wordt mogelijk gemaakt. Er is al jaren een tekort aan developers, dus de banen liggen voor het oprapen.

 • Longevity Coach

De Longevity Coach is een gespecialiseerde coach op het gebied van lifestyle, voeding en beweging. De Longevity Coach richt zich op het verspreiden van kennis over hoe mensen langdurig gezond en vitaal kunen blijven. Dat doet hij of zij door de cliënten dagelijks meer bewuste verantwoorde keuzes te laten maken op het gebied van voeding, beweging, stressmanagement en slaapkwaliteit. Deze benadering wordt “Longevity” genoemd. Dit is een samentrekking van de Engelse termen “long” en “vitality”: gezond en vitaal ouder worden.

 • Product Owner

De Product Owner is een gespecialiseerde online product manager. Hij of zij is vaak de beheerder een specifiek onderdeel van de online omgeving, wat in deze context het product wordt genoemd. De Product Owner is verantwoordelijk is voor de ROI (Return of Investment) van de doorontwikkeling van dit specifieke onderdeel. De Product Owner dient een heldere visie te hebben over wat hij of zij ontwikkeld wilt zien en dient deze visie ook over te kunnen brengen aan het team en andere stakeholders binnen het bedrijf. De Product Owner vertaalt de ideeën daarna naar taken of processtappen of kleine ontwikkelprojecten die tickets worden genoemd. Deze tickets komen op de zogenaamde Product Backlog te staan en de Product Owner bepaald hierin de prioriteiten.  

 • Ontwikkelingscoach

Een ontwikkelingscoach richt zich op de persoonlijke of professionele ontwikkeling van medewerkers of cliënten. De ontwikkelingscoach komt in verschillende gedaanten voor, bijvoorbeeld als loopbaancoach. Ook vallen de managementcoach, de mentor en andere gespecialiseerde coaches onder deze functiegroep. De kern van zijn of haar aanpak is de cliënt of medewerker te helpen met verandering van gedrag dat het persoonlijke of professionele welzijn van de cliënt in de weg staat. Dit doet hij of zij o.a. door goed te luisteren naar de cliënt om inzicht te krijgen in de persoonlijke knelpunten van de cliënt en daarna deze inzichten over te brengen.

 • Drone Piloot

De Drone piloot bestuurt een drone. Een drone is een onbemand luchtvaartuig. Waar de piloot van een vliegtuig of helikopter ook echt in het toestel zit en meevliegt, bestuurt de Drone piloot zijn luchtvaartuig vanaf de grond. De Drone piloot kan de drone van een nabije locatie besturen maar ook vanaf vele kilometers afstand. De eerste professionele Drone piloten hadden een militaire functie, tegenwoordig zie je ze ook in commerciële toepassingen terugkomen, zoals bijvoorbeeld filmopnames.

 • 3D-specialist

Een 3D-specialist kan zowel een tekenaar zijn of een 3D-print specialist. De 3D-tekenaar creëert 3D-ontwerpen voor diverse toepassingen. Zo ontwerpt de 3D-tekenaar bijvoorbeeld specifieke onderdelen voor apparaten en machines, maar kan ook een ontwerp maken voor een woning waardoor de woning vanuit alle hoeken te bekijken is. De 3D-print specialist richt zich op het uitprinten van driedimensionale ontwerpen met een 3D-printer, het kan zijn dat hij/zij hiervoor ook de 3D-ontwerpen maakt.

 • Recruitment Specialist

Recruiter is zeker geen nieuw beroep, maar het is binnen de Human Resource Branche het beroep dat de meeste groei liet zien. De recruitment specialist kan in meerdere gedaanten voorkomen, zoals de eerder genoemde recruiter. Maar wat opvalt is dat de Chief Recruitment Officer zijn intrede begint te doen. Recruitment begint een steeds belangrijker onderdeel te worden binnen organisaties gezien de steeds groter wordende complexiteit van het aantrekken van het juiste personeel. Daarom zal de recruitment specialist meer in huis moet hebben dan wat vandaag van de recruiter gevraagd wordt.

 • Logistiek Specialist

Hoewel volgens sommigen de transport en logistieke branche een groot slachtoffer gaat worden van de robotisering, wordt dit voorlopig nog gedaan door mensen en zal het werk in complexiteit toenemen. We zien vandaag de dag dat de pakketbezorger er meer administratieve taken erbij krijgt. De focus binnen de logistiek zal meer naar het plannen en coördineren van de logistieke processen gaan en wellicht meer richting supply chain management verschuiven.

 • Professional Organizer

Een Professional Organizer adviseert en begeleidt personen die meer structuur, overzicht en orde in hun tijd en ruimte willen hebben, zodat zij met meer plezier, rust en ontspanning zich kunnen richten op hun dagelijkse activiteiten. Op particulier gebied kan je dan denken aan een thuis-organizer, een jongeren- of een senioren-organizer. Er zijn ook Professional Organizers die zich richten op mensen met een beperking of hoarding. Naast particulieren kan de Professional Organizer ook bij bedrijven advies en begeleiding geven over hoe hun werknemers de werkzaamheden beter en efficiënter kunnen inrichten. Deze Professional Organizers richten zich op de werkplek, timemanagement en/of financiën. De vraag naar de Professional Organizer neemt toe en komt in verschillende vormen terug, dus dit beroep biedt perspectief.

 • Empathisch Zorg en Welzijn Professional

Verplegers en verzorgers hebben we al jaren rondlopen en de vraag naar dit type beroepen zal toenemen. Een aantal technische handelingen zouden inderdaad gerobotiseerd kunnen worden, maar het menselijke aspect zal de boventoon gaan voeren. Dit zal ook voor de artsen gaan gelden want de chirurgische handeling zullen waarschijnlijk eerder worden gerobotiseerd dan verpleegtechnische handelingen.  

 • Docent Webdevelopment

Het lerarentekort binnen het regulier onderwijs is al jaren een actueel thema. Waar vooral ook kansen liggen zijn docenten die gespecialiseerd professioneel onderwijs beiden. Een mooi voorbeeld daarvan is Leraar Webdevelopment, want het grote tekort aan webdevelopers biedt gouden kansen voor de developer die graag zijn (of haar) vaardigheden en ervaring aan aspirant webdevelopers wilt overbrengen. Gezien de robotisering in inhoud van veel beroepen gaan veranderen, zal voor vele beroepsgroepen en branches de rol van onderwijs groter worden.

 • Ethisch Hacker

De Cyber Security-professional heeft een prettige professionele toekomst. Een variant hiervan die enorm in opkomst is, is de ethisch hacker. Ethisch hacken is niet overal ter wereld legaal, in Nederland is er bijvoorbeeld wel een richtlijn die ervoor zorgt dat de Ethisch Hacker niet vervolgd wordt. Vele Ethisch Hackers doen hun werk op vrijwillige basis vanuit hun persoonlijke plichtsbesef. Er begint wel een ethisch hacken industrie te ontstaan waarin geld verdient wordt. Zo loofde Google in 2015 nog een bonus uit van $75.000,- voor degenen die een beveiligingslek in Google Chrome konden vinden. De Ethisch hacker begint vaak als hobbyist en dit kunnen mensen worden die van hun hobby hun werk maken als Cyber Security-professional.   

 • Duurzaam bouwer / groene bouwvakker

Je komt ze nog niet veel tegen, maar er is een type bouwvakker in opkomst die andere dingen doet dan stenen metselen. Deze bouwvakker is gespecialiseerd in duurzame bouwtechnieken om woningen energiebesparend of energie neutraal te maken. De bouwvakker dient dus ook met zijn tijd mee te gaan en zich te specialiseren in de groter wordende vraag naar duurzaam bouwen. Dat is ook wel nodig want de eerste robot die 1000 stenen per dag metselt is al op de markt.

 • Finance Coach

Financiële planning is niet geheel nieuw, maar deze beroepsgroep komt in meerdere gedaanten voor op de arbeidsmarkt. Met de naam Schuldhulpverlener, Budgetcoach, Financieel Planner of Cashflow Coach. Hij of zij helpt particuliere of zakelijke klanten met de financiële huishouding. Naast het afstemmen van inkomsten en uitgaven probeert de Finance Coach advies te geven of te coachen over het uitgavenpatroon, het inkomsten gedeelte of beiden. Dit type beroep biedt een ontwikkelrichting voor mensen met financieel administratieve beroepen, omdat veel boekhoudtechnische handelingen zullen verdwijnen als gevolg van de automatisering.

 • Facilitator

Een Facilitator doet wat zijn naam zegt, hij of zij faciliteert de processen binnen een team of een vergadering. De Facilitator heeft geen autoritaire verantwoordelijkheid, maar is vooral een coach en houdt hierbij de belangen van de teamleden in de gaten, door bijvoorbeeld ervoor te waken dat ze niet teveel hooi op hun vork nemen. Een voorbeeld van een facilitator is de Scrum Master binnen de Scrum Methodiek. Een andere voorbeeld van Facilitator is de gelijknamige rol binnen de Holacracy methodiek, die de correcte verloop van de meeting bewaakt.   

 • Freelance Specialist

De freelance specialist komen we tegen binnen heel veel beroepen, dus het is niet zozeer een nieuw beroep maar wel een sterk groeiende werkwijze. De Gig-Economy groeit de afgelopen jaren met tientallen procenten en dit zal naar verwachting doorzetten. Je ziet freelance specialisten die werken via platforms, waarvoor veel opdrachten voor Visual Designers te vinden zijn. Ook zien we nog een groei in het aantal interim professionals die voor projectperiode intern bij hun opdrachtgever zitten. De freelancer zal naast zijn/haar eigen vakinhoudelijke expertise zich ook moeten ontwikkelen in de acquisitie van klanten, dus heeft ook deze kwaliteiten nodig voordat hij/zij kan overstappen naar dit type dienstverband. Hier vind je een overzicht van freelance en interim professionals

 • Virtual Assistent

We hebben het hier niet over Siri over een ander softwareprogramma, dit type Virtual Assistent is een echt mens. Deze Virtual Assistent werkt alleen op afstand voor de opdrachtgever en is eigenlijk de secretaresse die alleen via telefoon, chat of mail bereikbaar is. We zien binnen de secretaressefunctie terug dat een manager of ondernemer toch ook een sparringpartner of feedback nodig heeft. Veel Virtual Assistants vervullen tegenwoordig diezelfde rol voor de opdrachtgever. De Virtual Assitant kan de opdrachtgever bijvoorbeeld begeleiden met (online) marketing, communicatie, lanceringen van producten en diensten, stroomlijnen en automatiseren van bedrijfsprocessen, inrichten van online academies, webdesign, finance en nog veel meer. Menig Virtual Assistants is zelf ondernemer en begrijpt zodoende wat de opdrachtgever nodig heeft en tegen aan loopt. 

Ontwikkeling wordt de constante

Beroepen ontstaan en beroepen verdwijnen of veranderen. De snelheid van verandering is enorm toegenomen en de nieuwe kansen die dit biedt ook. Kijk maar eens naar het beroep Virtual Assistant, dit is een bestaand beroep in een nieuw jasje. De Werkgelukdeskundige is echt een heel nieuw beroep, ook al is dit eigenlijk een vergaande specialisering van het beroep Human Resource Adviseur. De veranderde maatschappij en arbeidsmarkt heeft nieuwe behoeften. Wat belangrijk is binnen jouw werk is dat je niet alleen de vraag “Waar sta je over 5 jaar?” voor jezelf zal moeten beantwoorden, maar jezelf ook de vraag “Wat wordt er over 3 jaar van mijn huidige beroep verwacht?” moet stellen. “Welke kansen biedt mij dit om waarde te leveren of te creëren?” Dat jouw beroep verder zal veranderen staat vast, dat jij daarvoor in jouw persoonlijke groei moet investeren mag daaruit duidelijk worden. Aan jou de vraag hoe je dat gaat doen. Jezelf specialiseren in een bepaald vlak? Of wil je juist breder inzetbaar worden of meer organisatorisch bezig zijn? Stel jezelf die vragen en wie weet heb jij over 3 jaar ook een beroep dat vandaag nog niet bestaat!

Virtual Reality- en Internet of Things-ontwikkelaar

Net zo snel als de technologie verandert ook de functie van ontwikkelaar. Ooit was er veel vraag naar webontwikkelaars, daarna naar ontwikkelaars voor mobiele oplossingen. Vandaag de dag draait het om iets anders. Enerzijds het Internet of Things (IoT): de opkomende technologie die alles – van je auto tot en met de koelkast – in verbinding brengt met het internet. Het aantal vacatures in de richting IoT nam de afgelopen tijd toe met maar liefst 376,9 procent

Anderzijds is daar Virtual Reality dat qua aantal vacatures een stijging kende van 377 procent in de afgelopen twee jaar. Vergeet die rare koptelefoons van de jaren negentig – de virtuele bril komt er nu echt aan.

Data Scientist

Net zoals onze mogelijkheden voor het verzamelen, opslaan en analyseren van informatie toenemen, neemt de vraag naar mensen met kwaliteiten op het gebied van datawetenschap toe. Veel gevraagd zijn professionals die technische en wetenschappelijke expertise combineren met het vermogen om de belangrijkste informatie te vinden in een enorme berg data.

Het is dan ook geen verrassing dat het aantal vacatures op dit vlak toenam. En wel met 206  Vorig jaar toonde Indeed-onderzoek aan dat Data Scientist de populairste IT-zoekopdracht was in Nederland. Dit toont aan dat niet alleen de vraag toeneemt, maar dat ook de interesse van de werkzoekende steeds groter wordt. Goed nieuws dus voor deze opkomende beroepsgroep.

Cyber Security-expert

Recente hacks bij bedrijven als Ashley Madison en Vtech tonen aan hoe bedreven hackers zijn geworden in het stelen van data. Daarmee is de vraag naar Cyber Security-professionals toegenomen. Het aantal Cyber Security-vacatures op Indeed nam toe met 53,4 procent ten opzichte van 2017, terwijl dat in 2014 ten opzichte van 2016 nog met slechts 5,1 procent toenam.

In Nederland kunnen bedrijven – vanwege de invoering van de nieuwe Wet meldplicht datalekken per 1 januari 2016 – hoge boetes verwachten als ze niet de juiste securitymaatregelen nemen. De nieuwe wet lijkt de reden te zijn dat Cyber Security-functies in Nederland een toename van 63 procent kenden tussen oktober 2015 en nu. Naar verwachting wordt dit percentage de komende jaren alleen nog maar hoger.

Gezondheidszorg

Binnen dertig jaar is 25 procent van de Europese bevolking 65 jaar of ouder. Dat is een groei van 18 procent ten opzichte van nu. Het resultaat is dat zorgfuncties, zoals verzorger en ergotherapeut, een stabiele toekomst kennen. Die functies vereisen een hoog niveau van empathie, flexibiliteit en veel handmatig werk. Een recent Oxford-onderzoek toonde aan dat de kans dat computers het werk van zorgmedewerkers overnemen, in de komende tien tot twintig jaar kleiner is dan één procent.

Digital marketing en design

Machines doen veel dingen goed. Maar het ontwikkelen van nieuwe en verrassende ideeën is (vooralsnog) niet een van die dingen. Creatieve beroepen die zich richten op de complexe samenwerking tussen ideeën, woorden en beelden met gedeelde culturele en sociale waarden, hebben een grote kans de opkomst van de machines te overleven.

Zo is digital marketing de laatste tijd flink gegroeid en zal dat naar alle waarschijnlijkheid blijven doen – vooral in markten met veel potentie en kansen voor digitale marketing. De cijfers liegen niet: Indeed rapporteerde in 2015 een toename van 222 procent in Nederland ten opzichte van 2014 in het aantal vacatures voor Digital Marketing-specialisten.

Logistiek management

We leven nog niet in een wereld waar drones pakketjes voor de deur afleveren. Maar de zoektocht naar gemak en support is wel een mogelijke drijfveer voor de adoptie hiervan. Dit betekent niet dat de logistieke sector klaar is voor totale automatisering. Menselijke werkkrachten moeten betrokken blijven bij het toezicht op, en het management van de enorm complexe, wereldwijde afleverings- en supply chain-processen van nu.

Human Resources

Talent wordt een steeds belangrijker bezit vandaag de dag. Bedrijven wereldwijd strijden dan ook vaker om het aantrekken van de beste kandidaten. Doordat de hoeveelheid data die beschikbaar is voor werkgevers en werkzoekenden, sterk toeneemt, verandert ook de rol van HR.

De werving en selectie van kandidaten wordt meer datagedreven naarmate geautomatiseerde screening – gebaseerd op het lerend vermogen van machines – en het gebruik van analysetools steeds verder ingeburgerd raken. Om in de toekomst een succesvolle HR-professional te worden, dien je te beschikken over ‘zachte’ vaardigheden en emotionele intelligentie naast expertise in software en analytics.

Losse klussen (de ‘gig economy’)

De toekomst draait echter niet alleen om data en analytics. Bedrijven zoals Uber hebben al gezorgd voor een revolutie in de zogenaamde ‘gig economy’. Bij Uber zijn via een smartphone verbonden bestuurders in staat flexibel te werken in hun eigen tijd. Dit model verspreidt zich ook snel naar andere gebieden binnen de dienstensector. En werkzoekenden hebben dat door.

De wereldwijde interesse in de ‘gig economy’ nam tussen 2013 en 2015 met 23,1 procent toe. Naarmate dit model steeds breder geaccepteerd – en gereguleerd – wordt, is het steeds makkelijker voor mensen om deel te nemen.

Leraren

Educatie is een ander gebied waar we een sterke vraag blijven zien – vooral in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Ondertussen zorgt een explosie van online learning-tools voor nieuwe mogelijkheden. Leraren kunnen nu ook eenvoudig lesgeven aan studenten overal ter wereld. Zo gebruikt Harvard Business School al ‘virtual classroom’-software om lessen te geven aan een wereldwijd publiek.

In Nederland was er een recordaantal vacatures voor middelbareschoolleraren in 2014. En de vraag naar leraren neemt naar verwachting alleen maar toe doordat de komende jaren veel leraren met pensioen gaan.

This is your robot captain speaking’

Menselijke piloten kunnen tot het verleden behoren als de luchtvaartindustrie overschakelt op volledige automatisering. “Technisch gesproken kunnen op afstand gecontroleerde vliegtuigen die passagiers en vracht vervoeren rond 2025 verschijnen”, zei de investeringsbank UBS onlangs in een rapport. Overschakelen op volledig robot-gestuurde vliegtuigen zou de luchtvervoersindustrie 35 miljard dollar per jaar kunnen besparen en de tarieven voor passagiers met ongeveer 10% kunnen verlagen. Maar… wie durft de cockpit over te laten aan robots? Het is de menselijke angst om de controle volledig uit handen te geven die de laatste barrière vormt. Luchtvaartexpers en verkeersvliegers hebben aangegeven dat ze niet verwachten dat die barrière snel genomen wordt. Wel zullen robots aan boord van nieuwe vliegtuigtypen het karakter van het werk van piloten wel kunnen veranderen. In plaats van ‘vlieger’ zouden ze meer manager van de systemen aan boord kunnen worden. Of ze dan nog met twee mensen (of drie, dan wel vier op langere vluchten) in de cockpit zullen werken, valt nog te bezien… Vervanging en/of verdringing ligt dan zeker wel op de loer.

argumented reality ontwerper

agri-drone specialist?