De lerende organisatie als oplossing

Posted by

Organisaties die doorlopend investeren in het ontwikkelen van de competenties van hun medewerkers overleven en verbeteren hun positie in de markt.

Dit zijn voornamelijk lerende organisaties. Lerende organisaties stellen medewerkers in staat hun werk aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door ontwikkeling, scholing en initiatief te stimuleren. 

Continue verandering

Organisaties zijn continu onderhevig aan veranderingen. Krachten zoals concurrentiedruk, veranderingen in wettelijke verplichtingen en trends zoals digitalisering en globalisering hebben invloed op de koers van een organisatie.

Het is belangrijker dan ooit dat organisaties zich weten aan te passen aan deze steeds veranderende omstandigheden.

Waarom HR en L&D moeten denken als marketeers

Om in te spelen op de veranderende omgeving dienen bestaande barrières binnen huidige L&D training- en opleidingstrajecten weggenomen te worden. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties meer denken vanuit het perspectief van de lerende.

De belangrijkste volgende stap is te leren van hedendaagse marketing tactieken en deze in te zetten om enthousiasme en momentum onder medewerkers te creëren. Medewerkers moeten aangetrokken worden tot leren, net zoals marketeers de aandacht van drukke en afgeleide consumenten weten te grijpen.

Het gebruiken van marketing om medewerkers te betrekken

Om je te helpen denken als een marketeer is er een framework ontwikkeld om een HR en L&D marketingstrategie te ontwikkelen en het leeraanbod beter te promoten.

In dit framework staan drie fasen die belangrijk zijn voor het nastreven van een goede marketingstrategie.

1 Informeren

Creëer bewustzijn over het leeraanbod onder medewerkers. Je informeert medewerkers over de verwachtingen, doelstellingen en waarom medewerkers zouden moeten leren.

2 Activeren

Zorg dat je medewerkers actief aan de slag gaan met het leeraanbod. Actieve deelname legt de basis voor het bouwen van een lerende organisatie. Je denkt na over het gebruik van content marketing tactieken en communicatiekanalen om medewerkers actief te maken.

3 behouden en inspireren

Blijf je medewerkers uitdagen om nieuwe leeractiviteiten te starten en bestaande activiteiten af te ronden.  Een medewerker die de vruchten van het leeraanbod plukt zal haar bevindingen ook delen met de rest van de organisatie.

Informeren

Formuleer de doelstellingen van HR en L&D

De eerste stap in het opstellen van een gedegen marketingstrategie is begrijpen wat de huidige organisatiedoelstellingen zijn die HR en L&D moet vertalen naar een opleidingsbeleid. Wat is het uiteindelijke doel waarom jullie organisatie kiest voor het leren via een leerplatform?  Formuleer de doelstellingen eerst op organisatieniveau, vervolgens op afdelings- of teamniveau en ten laatste op individueel niveau.  Duidelijke doelstellingen vormen de basis van een heldere marketingstrategie.

Om te beginnen moet je helder in beeld krijgen wat de beweegredenen zijn voor de aanschaf van een leerplatform. Hieronder vind je voorbeelden van beweegredenen op organisatieniveau:

 • Digitale transformatie van de organisatie.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Concurrentiedruk.
 • Veroudering van het leeraanbod.

Vervolgens formuleer je de doelstellingen. Bijvoorbeeld:

 • Competenties van medewerkers ontwikkelen.
 • Sturing geven aan loopbaanontwikkeling.
 • Inzichtelijk maken van leerresultaat.
 • Kosten aantrekkelijk aanbied van leren.
 • Het bieden van goed werkgeverschap.

Formuleer specifieke beweegredenen en doelstellingen en verwerk deze doelstellingen in de informatie die je deelt met medewerkers.

Beantwoord de WIIFM factor van je doelgroep(en)

Je hebt de doelstellingen voor het leerplatform geformuleerd, maar hoe vertaal je dat nu voor de medewerker? Een belangrijke marketing tactiek is het beantwoorden van de vraag: “What’s in it for me?”. Deze vraag wordt ook wel de WIIFM factor genoemd en is een waarde propositie om je medewerkers te overtuigen van het leerprogramma.

Om de interesse van je medewerkers te vangen is het van belang een vooraanstaande behoefte aan te pakken waar medewerkers mee worden geconfronteerd. Verplaats je in je medewerkers, hoe druk ze zijn en hoe ze elke dag gebombardeerd worden met duizenden berichten die hun aandacht vergen.

Deze medewerkers gebruiken (on)bewust een persoonlijk filter, en als hetgeen jij communiceert naar deze medewerkers niet overeenkomt met de behoeften van de medewerkers, is het moeilijk ze daadwerkelijk te bereiken en overtuigen.

Opgelet! Er zit een verschil in organisatiedoelstellingen en doelstellingen van individuele medewerkers. Natuurlijk heb je altijd een top-down reden nodig waarom het leeraanbod goed is voor de business, maar het is tenminste zo belangrijk om bottom-up buy-in te hebben van medewerkers, zodat zij begrijpen hoe het leeraanbod ze beter, sneller en slimmer hun werk kan laten doen.

Waar hebben medewerkers behoefte aan? Denk aan behoeften als:

 • Effectiever en efficiënter werken
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Ad Hoc probleem oplossing

Eén van de makkelijkste manieren om erachter te komen wat de belangrijkste behoeften zijn van medewerkers, is het simpelweg vragen. Een enquête is een goed middel om op een snelle manier feedback te verzamelen.

Wat kunnen medewerkers verwachten?

De doelstellingen en beweegreden voor de introductie van een leerplatform zijn gedefinieerd, en je weet wat medewerkers beweegt om deel te nemen. Nu is het van belang om te communiceren wat medewerkers kunnen verwachten van het leeraanbod en wat de verwachtingen zijn vanuit het management.

Een nieuw leerplatform betekent nieuwe leerinterventies en features. Deze vernieuwing kunnen vragen oproepen bij gebruikers:

 • Welke leerinterventies worden aangeboden?
 • Worden er micro-trainingen aangeboden en wat zijn dit voor trainingen?
 • Wat zijn macro-trainingen en hoe worden ze ontwikkeld?
 • Welke trainingen zijn relevant voor mijn functie of project?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt?

Beantwoord verwachtingen en laat medewerkers kennis maken met nieuwe leerinterventies als micro-trainingen, macro-trainingen en klassikale trainingen.

Activeren

Kies de juiste mix van communicatiekanalen

Om medewerkers te activeren moet je weten via welke communicatiekanalen je de medewerkers het best kunt bereiken. Het liefst wil je als organisatie zichtbaar zijn via alle mogelijke kanalen en op alle mogelijke manieren. In de praktijk is dit echter niet haalbaar. Door bewuste keuzes te maken kun je met minimale middelen een maximaal resultaat behalen.

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

Wie is je doelgroep?

Bepaal wie je doelgroep is. Houd hierbij rekening met de volgende zaken:

 • Gemiddelde leeftijd van de medewerkers.
 • Opleidingsniveau.
 • Geslacht.
 • Bekendheid met verschillende leervormen.
 • ICT Adoptie.
 • Motivatie.

Waar bevindt je doelgroep zich (fysiek en digitaal)?

Op basis van de kenmerken van je doelgroep, kun je inschatten via welke kanalen je je doelgroep kunt bereiken. Hou rekening met:

 • De vindbaarheid van grote groepen medewerkers, in kantines of de ontvangsthal.
 • Offline- en online bereikbaarheid. Bijvoorbeeld via intranet of meetings.

Weet wat medewerkers motiveert

Het begrijpen van de motivatie van medewerkers om te leren is essentieel in het krijgen van begrip.

Medewerkers kunnen gemotiveerd worden om te leren door 4 factoren:

Het leren van nieuwe competenties

Medewerkers willen graag specifieke vaardigheden ontwikkelen om een rol of project beter uit te voeren. Ze staan open voor aanbevelingen voor trainingen en leerlijnen voor het beter uitvoeren van hun functie.

Doorlopend en breed ontwikkelen

Medewerkers willen doorlopend kennis en expertise uitbreiden. Deze medewerkers willen toegang tot on-demand leer- technologie en bepalen het liefst zelf wat ze leren.

Betere aansluiting in nieuwe omgeving

Deze medewerkers bevinden zich vaak in een nieuwe omgeving waar ze niet bekend zijn met de tool en het raamwerk van de nieuwe functie. Ze willen graag presteren, en zijn gemotiveerd om deze uitdagingen te overwinnen door te leren. Ze willen toegang tot on-demand leertechnologie en ontvangen graag aanbevelingen over relevante trainingen.

Gedwongen verandering

Daarnaast zijn er medewerkers die gedwongen worden om te leren door een externe prikkel of verandering in hun omgeving. Denk hierbij aan een migratie naar een nieuw IT-systeem of wettelijk verplichte trainingen en certificeringen. Deze medewerkers hebben behoefte aan uitgestippelde leerpaden   en directe sturing door het management.   

Activeer medewerkers door ze te verrassen

Je hebt zojuist bepaald hoe je je medewerkers het beste kunt bereiken. De volgende stap is het actief aan de slag gaan door medewerkers te verrassen. Gebruik je creativiteit om een ludieke actie uit te voeren om je medewerkers te activeren. Een leuke manier om dit te doen is bijvoorbeeld het organiseren van een kick-off waarin je spanning opbouwt of een informatieve presentatie geeft over het leeraanbod.

Schrijf relevante en interessante content om je boodschap over te brengen

Als je weet waar je de doelgroep het best kunt bereiken, is de volgende stap het delen van relevante content die de WIIFM (“What’s In It For Me”) vraag weet te beantwoorden.

Elke marketeer weet dat relevante en interessante content nodig is om je boodschap over te brengen. Schrijf daarom content die aansluit op de informatiebehoeften van de doelgroep(en).

De doorsnee internetgebruiker is druk, omringt door telefoons en tablets, neemt veel informatie op in korte tijd en ontvangt informatie graag in 140 tekens. Hapklare informatie is daarom een must.  

Bouw een e-mail marketing campagne om medewerkers te activeren tot leren

Een manier om de lerende organisatie bij medewerkers op nummer één te zetten, is te vertrouwen op een bewezen marketing tactiek: de drip marketing campagne.

Behouden en inspireren

Deel succesverhalen met medewerkers

Een marketing tactiek om medewerkers te inspireren is het delen van succesverhalen. Wanneer een medewerker enthousiast is over de training en haar ervaring deelt met haar team, dan zal je waarschijnlijk een hogere adoptie ratio zien voor die specifieke training. Als de medewerker ook een bericht plaatst op de interne communicatiekanalen, dan is dat nog beter! Dit heet viral marketing.

Geef medewerkers die een uitzonderlijke leerervaring hebben meegemaakt extra aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een succesverhaal.

Maak ruimte voor leren door middel van een standaard leermoment

Een andere tactiek om medewerkers te blijven stimuleren om te leren is het beschikbaar stellen van werktijd. Een standaard leermoment herinnert medewerkers om te blijven investeren in de ontwikkeling van competenties. Plaats een standaard leermoment in de agenda’s van medewerkers waarin zij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Leren staat op dat moment centraal en de medewerker kan zelf bepalen hoe het leermoment wordt vormgegeven, met keuze voor de vorm (online vs. klassikaal) en/of onderwerp.

Beloon medewerkers voor hun inzet

Om medewerkers actief te houden in het leeraanbod, is het noodzakelijk de medewerkers te belonen voor goede prestaties. Beloon actieve medewerkers met persoonlijke nieuwe trainingen gericht op de persoonlijke leerbehoefte of de kans om prijzen te winnen aan het eind van het jaar.

Betrek medewerkers bij het ontwikkelen van nieuwe leeractiviteiten

Betrek de meest actieve medewerkers bij het ontwikkelen van nieuw leeraanbod. Zie de meest betrokken medewerkers als jouw ogen en oren in de organisatie. Zij weten wat er bij het koffiezetapparaat gezegd wordt over het leeraanbod en kunnen zo indirecte maar waardevolle feedback verschaffen. Daarnaast zijn fanatieke medewerkers ook vaak betrokken en zullen ze het leuk vinden om bij te kunnen dragen aan het inspireren van anderen.

Betrek managers bij het beloningsproces

Als L&D team kan je niet in je eentje een lerende organisatie promoten. Werk daarom samen met managers. Zij weten welke medewerkers snel en actief leren. Managers kunnen deze medewerkers inzetten als ‘rolmodellen’ in teammeetings of ze benoemen in interne team e-mails. Ook kan het management een belangrijke rol spelen in de positionering van ontwikkeling binnen jullie organisatie.

Zet wedstrijdelementen in

Bij het promoten van leren is het mogelijk om prijzen uit te reiken, denk aan waardebonnen of bedrijfskleding, zoals hippe truien of een pet. De medewerker die het meest geleerd heeft, wint een leuke prijs. Daarnaast creëert herkenbare bedrijfskleding tevens een ‘wij’ gevoel, wat de betrokkenheid van medewerkers vergroot.

Evalueer regelmatig over het leeraanbod

Een marketing tactiek die zowel dient om feedback van medewerkers te verzamelen alsook werkt als verhulde herinnering voor het leerprogramma, is een tussentijdse evaluatie. Door tussentijdse meetpunten in het leerprogramma op te nemen, kom je te weten of de leeractiviteiten voldoende opleveren, of dat er nieuwe leervragen zijn. Zo kan je de trainingen en het leergedrag vroegtijdig bijsturen.

De voordelen van een evaluatie:

 • Een evaluatie geeft je inzicht in de problemen waar medewerkers tegenaan lopen.
 • Een evaluatie geeft ruimte het leeraanbod beter af te stemmen op de leerbehoefte van medewerkers.
 • Medewerkers voelen zich betrokken wanneer er de mogelijkheid is tot het geven van feedback.

Een evaluatie kan worden uitgevoerd via een evaluatietool. Bied medewerkers ongeveer 5 vragen aan over, bijvoorbeeld: de gebruiksvriendelijkheid van het platform, de kwaliteit van het leeraanbod en vraag tips en suggesties om het platform te verbeteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.