Binnenstad Amsterdam krijgt oplossing voor groeiend logistiek probleem

Posted by

Nieuw logistiek centrum medio 2021 operationeel

Amsterdam heeft de ambitie om in 2030 de eerste stad ter wereld te zijn die volledig emissievrij is. Benzine- en dieselauto’s zullen niet meer welkom zijn in de hoofdstad. Tegelijkertijd is Amsterdam een van de snelst groeiende steden van Nederland en de prognose is dat de hoofdstad in 2030 ruim 1 miljoen inwoners telt1. Deze groei in combinatie met de emissievrije ambitie zorgt voor een enorme logistieke uitdaging. De realisatie van een nieuw circulair logistiek centrum, Amsterdam Logistic Cityhub, moet een duurzame oplossing gaan bieden voor de toenemende logistieke belasting van Amsterdam en de ‘last mile’ verzorgen binnen de stadsring. Amsterdam Logistic Cityhub wordt een duurzaam gebouw voor opslag en distributie met 125.000m2 aan opslagruimte en ruim 10.000m2 aan kantoorruimte in de haven van Amsterdam. Amsterdam Logistic Cityhub zal medio 2021 volledig operationeel zijn.

Amsterdam Logistic Cityhub combineert logistiek en duurzaamheid. In het warehouse van circa 125.000m2 kunnen de ruimten ook worden ingezet voor palletopslag en value-added-services, zoals verpakken, labelen of sorteren. Daarna worden de distributiestromen van en naar het centrum van Amsterdam slim gebundeld. Wouter Moll, Directeur van ALC legt uit: “Door bijvoorbeeld pakketten uit de opslag van verschillende gebruikers te combineren en gebundeld te transporteren, zorgen we voor minder transportbewegingen binnen de stadsring van Amsterdam. Bovendien hoeven bedrijven op deze manier geen onnodige voorraden aan te houden en kan de binnenstedelijke opslagruimte worden gebruikt voor andere doeleinden.” 

Terugbrengen CO2-uitstoot

Op korte termijn groeit Amsterdam naar 936.000 inwoners. Dit heeft zichtbare gevolgen, zoals overbelaste wegen, meer files in de binnenstad, kades en bruggen die verslechteren en langere levertijden voor zowel inwoners als bedrijven. Amsterdammers willen met het ‘Actieplan Schone Lucht’ een autoluw Amsterdam scheppen, om de druk op de binnenstad en de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het nieuwe logistiek centrum moet een duurzame oplossing gaan bieden voor deze uitdagingen: efficiënte last mile logistiek in Amsterdam, zonder enige uitstoot van fijnstof of CO2. 

Naast opslag faciliteert Amsterdam Logistic Cityhub in elektrisch, duurzaam en emissievrij vervoer van goederen en personen binnen de ring van Amsterdam. Vervoer over water speelt daarbij een belangrijke rol. ALC ontwikkelt hiervoor zelf een multi-inzetbare, emissievrije boot voor personen en goederen. Het varen van goederen door Amsterdam biedt een uitstekend alternatief voor het vaak drukke verkeer op de weg.

Locatie

Amsterdam Logistic Cityhub wordt ontwikkeld door Larendael Investments, ligt direct aan het Noordzeekanaal en is makkelijk bereikbaar vanaf de A10 en de S101. Het stadscentrum ligt op zeven minuten varen en de ring Amsterdam bevindt zich op 1 kilometer afstand. Amsterdam Logistic Cityhub wordt ontwikkeld in samenwerking met Port of Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Beelen Next. 

1 bron: ABF research

Leave a Reply

Your email address will not be published.