Wat doet de zorgprofessional in 2030?

Posted by

Zorginstituut Nederland heeft een Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen ingesteld. Deze commissie adviseert de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Zij gaat daarbij uit van de toekomstige vraag naar zorg en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het doel is om een nieuw continuüm van bekwaamheden en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de gezondheidszorg te ontwikkelen.

 

http://www.publicatiesarbeidsmarktzorgenwelzijn.nl/wp-content/uploads/2015/11/314026-wat-doet-de-zorgprofessional-in-2030-WEB.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.