Toekomst van de bouw

Posted by

Slimme steden, slimme woningen en intelligente infrastructuur leggen de basis voor de samenleving van de toekomst. De manier waarop we construeren verandert door technologie. Wat zijn de trends en hoe kunnen we hierop inspringen? Hoe kunnen we onze organisaties aanpassen en mensen voorbereiden op snelle verdering?

Robots

Veel metselaars worden binnenkort vervangen door robots. Metselrobots leggen meer dan 1300 stenen per dag – en dat zijn er in de toekomst nog veel meer – terwijl een menselijke metselaar niet voorbij de 500 komt. In de komende tien jaar wordt het werk van lassers, bulldozerchauffeurs en kraanmachinisten ook door machines overgenomen. Hoewel mens en machine veel samenwerken in de toekomst, blijven er wel menselijke toezichthouders.

Drones

Dronetechnologie in de bouw wordt in snel tempo geïmplementeerd. Drones kunnen makkelijk navigeren, de software is eenvoudig in gebruik en de machines zijn simpel te besturen. Drones kunnen evaluaties uitvoeren, sitemetingen doen en hun gebruiksgemak leidt tot grote tijds- en geldbesparingen. Ze kunnen ook worden ingezet om bouwvakkers te controleren, gezondheids- en veiligheidsregels na te streven en waarschuwingsberichten te verzenden. Ook kunnen ze, als onderdeel van het Construction Internet of Things, met andere machines samenwerken.

Kunstmatige intelligentie

KI wordt ook op bouwplaatsen steeds vaker gebruikt, met name machine vision in roboticatoepassingen als autonome voertuigen en metselmachines. Bovendien is KI nuttig voor het analyseren van structuren en materialen. In de toekomst wordt kunstmatige intelligentie ook ingezet voor bouwkundige metingen, verbetering van mens/machine interfaces en het voorspellen en voorkomen van ongelukken.

Blockchain

In de bouw worden allerlei voorwaarden en andere belangrijke zaken in meerdere contracten tussen betrokken partijen vastgelegd. Deze complexiteiten en het grote aantal bepalingen leiden soms tot geschillen. Het digitale grootboek Blockchain is uitermate geschikt voor het samenstellen van slimme contracten waarin instructies in transactievorm worden opgenomen. Op deze manier wordt er bijvoorbeeld alleen betaald wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan is.

3D en 4D printing

3D- en 4D-printtechnologie in de bouw biedt vele potentiële mogelijkheden. De technologieën ondersteunen het gebruik van nieuwere, groenere materialen en leiden tot hogere efficiëntie en lagere afvalproductie. Conventionele bouwmethoden – wat kosten en processen betreft – zijn beperkt tot vierkanten en rechthoeken, maar 3D- en 4D-printtechnologie maakt nu ook het gebruik van kromlijnige vormen – en daarmee meer ontwerpmogelijkheden – mogelijk.

Biotech

Biotechnologie in de bouw heeft de afgelopen tien jaar aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. De producten van biotechnologie zijn onder andere milieuvriendelijk, duurzaam microbiologisch biocement en biovoegsel, biologisch afbreekbaar plastic, bio-geïnspireerde coatings, lijmen en zelfreinigende materialen. In vergelijking met conventionele bouwmaterialen en –processen bezitten biotechnologisch geproduceerde bouwmaterialen veel meer milieu- en economische voordelen.

Slimme steden

De bouwindustrie moet zich voorbereiden op nieuwe technologieën die de manier waarop we bruggen, wegen en andere structuren bouwen veranderen. Slimme steden vergen slimme constructie, en contractanten moeten zich inzetten voor nieuwe programma’s en projecten gericht op technologie die innovatie en duurzaamheid stimuleert. Er is geen twijfel dat bouwbedrijven beïnvloed worden door slimme steden en dit zal het komende decennium alleen maar toenemen.

Richard van Hooijdonk

Leave a Reply

Your email address will not be published.