Soft skills versus Hard skills – Wat zijn het, en welke zijn belangrijker?

Posted by

Soft skills versus Hard skills – Wat zijn het, en welke zijn belangrijker?

Kun jij je die ene leraar nog herinneren? Die leraar die van elke wiskundeles een feestje maakte? Niet omdat de sommen, breuken, de stelling van Pythagoras of kansverdelingen nou zo leuk waren. Maar als hij voor de klas stond dan gebeurde er wat. Door zijn flair, gedrevenheid, en creatieve presentatie vloog het laatste uur van een lange schooldag om. Het is duidelijk dat deze leraar goed ontwikkeld was in zijn hard skills stoppen’.

Ik herinner me ook leraren die heel goed waren in het vak dat ze onderwezen, maar van inlevingsvermogen, leiderschapskwaliteiten en het vermogen om te motiveren geen kaas hadden gegeten. Dat kon maken dat lessen saai, chaotisch en soms zelfs frustrerend waren. Met de hard skills zat het wel goed, maar aan soft skills kon nog heel wat ontwikkeld worden. Hoe zit het met hard skills en soft skills? Wat is het verschil? Zijn de soft skills of de hard skills belangrijker? Kan je jezelf ontwikkelen in je soft skills?

Wat zijn hard skills?

Hard skills of harde vaardigheden zijn meetbare, functionele of technische vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn rekenen, schrijven, typen, boekhouden, het werken met technische apparaten, programmeren enzovoorts. Maar ook specifieke vakinhoudelijke kennis. Bijvoorbeeld kennis van de menselijke anatomie. Of van de Chinese economie.

Wat zijn soft skills?

Soft skills zijn wat minder tastbaar. Het zijn meer zachte, persoonlijke vaardigheden. Je kan hierbij denken aan sociale vaardigheden, zoals leiderschapskwaliteiten en prettig in een team functioneren. Ook goed met jezelf omgaan, het vermogen je te focussen en veerkrachtig te reageren op tegenvallers, zijn soft skills.

Welke skills zijn belangrijker?

Uiteraard zijn zowel hard skills als soft skills belangrijk. Bij bepaalde beroepen worden hard skills zelfs geëist. Toch zijn het de soft skills die je helpen je hard skills succesvol in te zetten. Stel voor dat je een begenadigd neurochirurg bent (hard skills) maar je hebt een kort lontje (soft skills). Je kunt als brandweerman heel hard zwemmen (hard skills) maar niet samenwerken in een team (soft skills). Je bent zelfstandig gecertificeerd trainer (hard skills), maar je kunt niet zo goed luisteren (soft skills). In je werk zijn het de soft skills die maken dat je succesvol bent. Dat je als neurochirurg je verfijnde werk kan blijven leveren ondanks die OK-verpleger die elke keer op je tenen gaat staan. Dat je als brandweerman onvoorwaardelijke steun van je teamgenoten terugkrijgt, en samenwerkt om levens te redden. Of dat je als zelfstandig trainer echt kan inspelen op de behoeften van je trainees. Dat je werk ‘de eeuwigheid raakt’. Soft skills zijn je succesfactor.

Waarom heb je vooral nu veel aan soft skills?

Waar een klant zich vroeger liet leiden door aanbod, leven we nu in een vraagcultuur. Wie zich het meest flexibel, aantrekkelijk, betrouwbaar en vernieuwend opstelt, haalt de klant binnen. Ook door de groeiende vraag naar diensten zijn soft skills steeds belangrijker geworden. Op allerlei gebied wordt advies en hulp gevraagd. Bij het maken van de juiste carrièrestap, het omgaan met stress of het uitzetten van een bedrijfsstrategie. Wie positief is, inventief, goed kan luisteren en respect heeft voor andermans waarden, zal perfect kunnen inspelen op die behoeften van de hedendaagse klant.

Soft skills vs hard skills, of soft skills én hard skills?

Zijn hard skills minder belangrijk geworden? Nee. Het is nog steeds cruciaal dat een buschauffeur een rijbewijs heeft, een rechter het wetboek kent, een ICT’er begrijpt hoe netwerken en systemen werken. En dat een wiskundeleraar de stelling van Pythagoras kent.

Zijn soft skills belangrijker geworden? Ja. Soft skills maken je hard skills waardevoller. Ze zijn als onmisbare olie die een motor soepel laat draaien. Ze zijn als Dr. Watson naast Sherlock Holmes. Als zachte algen die harde koralen helpen te overleven en op hun beurt weer bescherming genieten van het harde koraal. Als ze een symbiotische samenwerking aangaan worden ze beide mooier.

Kun je jezelf ontwikkelen in je soft skills?

Ja dat kan! Het begint met kennis over wie je bent; hoe je dingen doet en waar je door gedreven wordt. Hoe je communiceert, verbaal en met je lichaamstaal. En hoe je reageert op tegenvallers of stress.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.