Hoe werken we over 10 jaar?

Posted by

Hoe werken we in Nederland over 10 jaar? En wat betekent dat voor werknemers? Bijgesloten onderzoek maakt de toekomst van werk inzichtelijk aan de hand van vier scenario’s.

SCENARIO 1: Gedreven netwerken

In deze wereld zijn mensen gedreven om betaald werk te doen. Zij werken veel en flexibel. Van maandag tot en met zondag, ook na 17.00 uur. Werkenden creëren zelf kansen en verkopen ideeën en arbeid binnen hun netwerk.

De arbeidsmarkt is vooral in netwerken georganiseerd. Mensen en ondernemingen verdelen taken via digitale platforms. De arbeidsparticipatie is hoger dan nu. Veel werk is opgeknipt in kleine klussen. De arbeidsmarkt is hierdoor toegankelijk, maar wel complex: werkenden zoeken voortdurend actief naar taken. Opdrachtgevers kunnen taken gemakkelijk wegzetten en zoeken constant de juiste mensen. Scholing is heel belangrijk. Meer mensen werken en zij werken gemiddeld meer uren. De arbeidsproductiviteit per uur daalt, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat meer mensen werken.

 • Economische groei: 3%
 • Werkende beroepsbevolking: 9 miljoen
 • Gemiddelde werkweek: 31 uur
 • De werknemer: ‘Ambitieuze autonoom’, leeft om te werken en werkt in netwerken.

 

SCENARIO 2: Gedreven ondernemingen

Mensen vinden betaald werk belangrijk en werken vooral in ondernemingen samen met een vaste club mensen. Om te blijven groeien, bieden bedrijven medewerkers kansen om zich te ontwikkelen (gericht op ondernemingsdoelen). Ook investeren bedrijven veel in nieuwe technologie.

Vooral ondernemingen zijn in deze wereld verantwoordelijk voor de (kapitaalintensieve) productie. Mensen hechten veel belang aan betaald werk (75% heeft een vast contract), maar het is lastig de juiste baan te vinden. Ondernemingen steken veel energie in het vinden van de juiste kandidaten. Daarnaast blijven zzp’ers een belangrijk deel van de productie verzorgen (meer dan in 2016). Meer mensen werken meer uren, maar zijn minder productief. Automatisering en robots verhogen de productiviteit (ongeveer gelijk aan 2016).

 • Economische groei: 2,5%
 • Werkende beroepsbevolking: 8,5 miljoen
 • Gemiddelde werkweek: 29 uur
 • De werknemer: ‘Keurige carrièretijger’, leeft om te werken en werkt in ondernemingen.

 

SCENARIO 3: Ontspannen ondernemingen

Mensen staan ontspannen tegenover betaald werk. Zij werken relatief weinig en maken veel tijd voor andere zaken. Vastigheid is wel belangrijk. Werkenden kiezen voor ondernemingen die dat bieden.

We werken vooral om voldoende geld te verdienen om rond te komen. Het werk ligt vooral bij individuele ondernemingen en het is moeilijk de juiste baan te vinden. Bedrijven vinden lastig de juiste (gedreven) kandidaat. Matching en sluiten van een contract kost daarom veel tijd en geld. Er zijn veel vaste contracten (75%) en minder zzp’ers (750.000). Relatief weinig mensen volgen functiegerelateerde scholing (vooral als de werkgever het vraagt). Minder mensen werken en maken minder uren. De geproduceerde meerwaarde daalt echter minder hard mee, zo stijgt de arbeidsproductiviteit. Investeringen in technologie zorgen voor extra productiviteit.

 • Economische groei: 1%
 • Werkende beroepsbevolking: 7,3 miljoen
 • Gemiddelde werkweek: 26 uur
 • De werknemer: ‘Dienstbare deeltijder’, werkt om te leven en werkt in ondernemingen.

 

SCENARIO 4:  Ontspannen netwerken

Mensen hechten weinig belang aan betaald werk. De arbeidsparticipatie is gedaald. We besteden onze tijd liever aan andere zaken. Mensen zijn creatief en zoeken opdrachten binnen hun netwerk, maar niet meer dan nodig en liefst wanneer het hen uitkomt.

Werk is opgeknipt in klussen en taken (klusseneconomie) die online verdeeld worden. De arbeidsmarkt is toegankelijk voor wie wil werken, maar tegelijkertijd complex. Werkenden moeten steeds op zoek naar nieuwe klussen. De mismatch op de arbeidsmarkt is kleiner dan in 2016. Mensen werken graag zelfstandig en ondernemingen zijn gewend aan deze flexibiliteit (minder vaste contracten en meer zzp’ers: 1.500.000). Mensen volgen weinig werkgerelateerde scholing. Ze werken minder, maar arbeid wordt wel productiever. Digitalisering maakt de productie efficiënter (en matching sneller). Zo stijgt de arbeidsproductiviteit.

 • Economische groei: 0,5%
 • Werkende beroepsbevolking: 7,5 miljoen
 • Gemiddelde werkweek: 25 uur
 • De werknemer: ‘Creatieve klusser’, werkt om te

 

https://www.argumentenfabriek.nl/nl/voorbeeldwerk/werken-in-de-toekomst

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.