Robothand voor gebarentaal

Posted by

Een robot uit de 3D-printer van de Universiteit van Antwerpen kan gebarentaal begrijpen en terugpraten. Het levert een handige doventolk op, als er geen menselijke tolk in de buurt is.

De hand gebruikt geen gebarentaal die aan een land gebonden is, zoals NGT of ASL. In plaats daarvan spelt hij met de hand elke letter. Dat is een methode die beter geschikt is voor internationale toepassingen, omdat andere talen behoorlijk regionaal kunnen zijn.

Van tekstbericht naar gebarentaal

Op dit moment kan de computer alleen tekstberichten begrijpen. Mensen kunnen berichten naar een computer in Antwerpen sturen, waarna de hand de geschreven tekst letter voor letter gebaart. Dat lijkt nog niet zo’n nuttige toepassing; dan kunnen dove mensen net zo goed hun berichten opschrijven. Het uiteindelijke doel is dan ook dat de computer gesproken tekst begrijpt en vertaalt naar gebaren. Dat vereist nog flink wat onderzoek.

Toch is dit project veelbelovend. De goedkope en makkelijk verkrijgbare onderdelen maken deze ‘tolk’ toegankelijk voor veel meer mensen. Als een menselijke tolk niet voorhanden is kan een school, ziekenhuis of andere instantie met deze arm toch communiceren met dove mensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.