Een leven lang leren, Hoe u relevant blijft in het digitale tijdperk

Posted by

Hoewel er veel nieuwe technologieën beschikbaar zijn, loopt het groeitempo van de arbeidsproductiviteit terug. Sterker nog, we zijn steeds minder goed in staat om nieuwe technologieën effectief toe te passen. Deze constatering is vooral zorgwekkend omdat de wereld sneller dan ooit digitaliseert.

Digitalisering en automatisering veranderen onze manier van werken fundamenteel. Dat zal een vergaand effect hebben op de taken die we uitvoeren en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben. Onze kennis en vaardigheden worden in een schrikbarend tempo overbodig. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kennis die we nu hebben over twee jaar niet meer relevant is. Veel werknemers volgen op dit moment formele trainingen om vooruit te komen in hun carrière. Maar wie weet moeten we over tien jaar allemaal noodgedwongen opleidingen en trainingen volgen alleen maar om onze banen te behouden.

Willen we relevant blijven in het digitale tijdperk, dan hebben we een paradigmaverschuiving nodig. Hoewel Nederland in vergelijking met de meeste andere Europese landen relatief goed scoort op het gebied van een leven lang leren, gebruiken we nog steeds niet al het geld dat daarvoor beschikbaar is.

De meeste werkenden doen mee aan een leven lang leren om beter te kunnen presteren in hun huidige baan; slechts een beperkt deel van de mensen die een opleiding of training volgen, doen dat met het oog op hun toekomstige baan. We moeten overschakelen van incidenteel naar doorlopend leren. Daar horen ook training on the job, feedback en de beschikbaarheid van digitale leertools bij.

Nog belangrijker: we moeten ons ervan bewust worden dat relevant blijven van groot belang is en we moeten de juiste mindset ontwikkelen om daarnaar te handelen. We moeten onszelf afvragen hoe we relevante dingen kunnen blijven doen die we ook leuk en interessant vinden. We dienen onszelf geregeld de vraag te stellen: “Wat kan ik vandaag leren en waar ben ik goed in?” Dit zijn de belangrijkste vragen om relevant te blijven in het digitale tijdperk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.