De Toekomst van de Landbouw

Posted by

Hoe verandert technologie de landbouw de komende jaren? Hoe zorgt biotech voor een efficiënte oogst en gezonde dieren? Hoe hervormen robots, drones en big data de sector? Wordt het landbouwbedrijf een techbedrijf?

De toekomst van de landbouw is inspirerend en veelbelovend. De toekomst van de landbouw zit vol uitdagingen. Tomaten met alle vitaminen die we nodig hebben. Drones die het land analyseren en algoritmen die de oogst kunnen voorspellen. De slimme kas heeft geen medewerkers meer nodig. Sensoren en robots doen het werk. Nieuwe energiesystemen zoals geothermie en zonnecellen leveren duurzame voordelen en blockchain technologie maakt de keten efficiënter.

Biotech

Over de afgelopen duizenden jaren hebben boeren door selectief kweken en fokken vele verbeteringen aangebracht in dieren en planten en dit heeft uiteindelijk geleid tot de huidige veeteelt en landbouw. Kweek- en fokmethoden zijn in de 20e eeuw nog geavanceerder geworden door het selecteren van specifieke kenmerken voor grotere opbrengsten, verbeterde smaken en weerstand tegen droogte en insecten. Om dit proces nog verder te verbeteren zijn wetenschappers recent ook begonnen met genetisch gemodificeerde gewassen. Welkom bij biotech.

Drones

Met dronetechnologie krijgt de agrarische sector een hightech makeover en er zijn al talloze agrarische bedrijven waar drones over tarwe-, soja- en aardappelvelden vliegen. Ze worden gebruikt voor veld-analyses, zaaien en bemesten, monitoren van gewassen en geavanceerde irrigatie. Dronebeelden kunnen met bodemscans worden gecombineerd om bemesting en het toepassen van pesticiden preciezer te maken.

Energie revolutie

Landbouw en hernieuwbare energie laten zich prima combineren. Boerenland leent zich uitstekend voor het produceren van zonne-, wind- en biomassa-energie en door land aan energiebedrijven te verhuren zijn sommige boerderijen tegenwoordig tevens energieleveranciers. Zonnepanelen, windturbines en biogasinstallaties worden een steeds groter onderdeel van de toekomst van de landbouw.

Kunstmatige intelligentie

Niet alleen maakt kunstmatige intelligentie de automatisering van landbouwactiviteiten mogelijk, ook wordt de technologie ingezet om voorspellingen te doen over optimale zaai-, mest- en oogsttijden, allemaal gebaseerd op door sensoren verzamelde historische- en klimaatgegevens. Deze gegevens worden omgezet in informatie die kan worden gebruikt voor monitoren en managen van vee, gewassen en land.

Robots

Door het inzetten van robots zijn enorme productieverhogingen en kostenbesparingen mogelijk. Robots kunnen hun omgeving autonoom navigeren, zaaien, fruit plukken, bemesten en metingen verrichten. Ze kunnen oogsten, maaien, snoeien, sorteren en verpakken. Robots en het nieuwe hightech karakter van de moderne landbouw maken het een aantrekkelijke sector voor jongeren om in te stappen.

Verticale landbouw

Het concept van verticale landbouw zet de land- en tuinbouwsector zoals we die nu kennen op z’n kop. In tegenstelling tot traditionele enkellaags-landbouw worden gewassen met verticale landbouw binnen gekweekt, zonder aarde, in gebouwen waarin de groeivoorwaarden zorgvuldig worden gecontroleerd. Verticale landbouw – wat overigens ook steeds vaker met stedelijke landbouw wordt geassocieerd – leidt tot een vermindering van transportkosten en CO2-uitstoot.

Verbonden landbouw (IoT)

De wereldbevolking neemt in snel tempo toe en het wordt dan ook steeds belangrijker om over te gaan naar slimme landbouw. Om de productiviteit te vergroten en tegelijkertijd duurzaam te blijven, is het belangrijk dat boeren nieuwe technologieën implementeren. Verbonden landbouw stelt boeren in staat om de verschillende aspecten van hun bedrijven efficiënter te beheren. Tegelijkertijd wordt het welzijn van vee dankzij real-time monitoring en rapportagetechnologie verbeterd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.