5 ontwikkelingen voor de toekomst van werk.

Posted by

De balans is onmiskenbaar aan het verschuiven: in plaats van zich zorgen te maken over de komst van nieuwe technologie kijken steeds meer werkgevers en werknemers met een verwachtingsvolle blik naar de toekomst. De angst voor het verlies van banen maakt plaats voor ideeën over innovatie, nieuwe mogelijkheden en groei. 

Uit het onderzoek Global Talent Trends Study – Unlocking Growth in the Human Age (mei 2018) van adviesbureau Mercer bleek dat maar liefst 96% van de Nederlandse bedrijven innovatie een van de belangrijkste agendapunten vindt. Het onderzoek toonde ook aan dat technologische vernieuwing alleen succesvol kan zijn als werkgevers een prioriteit maken van de rol die hun medewerkers hierin spelen. Zonder hun inzet komt er van de technologische vernieuwing immers niet veel terecht. 

nieuwe werkwereld

Mercer vroeg voor het trendonderzoek 7.600 business executives, HR-managers en werknemers uit 21 sectoren en 44 landen van over de hele wereld, waaronder Nederland, naar hun kijk op de toekomst van werk. Het rapport signaleert vijf belangrijke ontwikkelingen:

snelheid van de verandering

Een meerderheid van de ondervraagde executives gelooft dat we in een  permanente ‘staat van verandering’ verkeren. Het vermogen om (snel) te kunnen veranderen wordt volgens hen een belangrijkste kerncompetenties van een organisatie. Van de Nederlandse executives denkt 63% dat over vijf jaar 20% van de huidige banen niet meer bestaat. Ook menen zij dat extra scholing en het geven van meer bevoegdheden aan medewerkers noodzakelijk zijn om de veranderingen te kunnen bijhouden. 

werken met een doel

Van alle werknemers die aangeven tevreden met hun huidige werk(gever) te zijn, zegt 75% dat zij werken voor een organisatie die een duidelijk doel voor ogen heeft. Omdat zij dit doel zelf ook belangrijk vinden en het hun werk ‘betekenisvol’ maakt, zijn zij bereid om (te blijven) leren en zich te ontwikkelen

permanente flexibiliteit

Werknemers willen meer controle over hoe hun perfecte balans tussen werk en privé eruit ziet. Maar liefst 36% van de werknemers in Nederland vraagt om flexibele werkmogelijkheden. Zij vinden gehoor bij de executives: 82% ziet de flexibel kunnen werken als een belangrijk onderdeel van de employee value propositie.

platform voor talent

Omdat 87% van de Nederlandse executives verwacht dat de strijd om talent alleen maar zal toenemen, denken zij dat traditionele HR-modellen niet meer voldoen. In plaats van nieuw talent te werven voor een specifieke functie of afdeling moet er een platform komen dat talent matcht met skills, door de hele organisaties heen. Dit vermogen om banen naar mensen te verplaatsen – en mensen naar banen – zien zij als dé investering die het meest effect heeft op de bedrijfsprestaties.

digitaal van binnenuit

Om succesvol te zijn, moeten organisaties hun digitale cultuur versterken. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse werknemers geeft aan zij hiervoor de juiste digitale tools nodig hebben, en slechts een derde (32%) zegt de juiste tools te hebben om hun werk goed te doen. Dat die digitale cultuur nog wel een groeispurt kan gebruiken, blijkt ook uit het gegeven dat maar 8% van de Nederlandse bedrijven zichzelf ziet als ‘digitale’ organisatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.