Welkom in de vierde industriële revolutie!

Posted by

Van de 1e industriële revolutie….

Waarom we de industriële revolutie een revolutie noemen, is vanwege het type veranderingen dat plaatsvond. Die waren fundamenteel én er was een machtsverschuiving.

1. Fundamentele veranderingen in maatschappij en economie:

a. Grootschalig mechaniseren van arbeid, die daarvoor nog fysiek was
b. Grootschalig organiseren van maatschappij: onderwijs, zorg, kiesrecht

2. De macht verschoof van de adel (genetisch bepaald) naar de bourgeoisie (ondernemerschap).

naar de 4e industriële revolutie

ook op dit moment zijn er zulke fundamentele veranderingen aan de gang, namelijk:

1. Het weefsel van de samenleving verandert
2. De structuur van de economie verandert
3. De macht verschuift van groot en slim, naar degenen die zich het beste en snelste kunnen aanpassen⁴

Het World Economic Forum noemt dit de vierde industriële revolutie. Deze kenmerkt zich door een samensmelting van technologieën waardoor de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen. Apparaten denken steeds meer voor ons, nemen meer taken over en zijn steeds beter geïntegreerd in ons leven. Dat verandert hele industrietakken, maar ook hoe wij denken over arbeid en productiviteit. Uiteindelijk kan dit leiden tot een enorme economische machtsverschuiving. Want: onze oude samenleving die gebaseerd is op zekerheid, vastheid, bestendigheid, top-down en bezit. Dat gaat allemaal op de schop. De nieuwe samenleving is gebaseerd op onzekerheid, flexibiliteit en vergankelijkheid. En dat heeft impact op zowel de verdienmodellen van organisaties als op de arbeidsverhoudingen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.