Hoe versterk je bewustzijn en motivatie bij het leren van nieuwe kennis en nieuw gedrag rondom digitale skills?

Posted by

Een gebrek aan motivatie is één van de vaker genoemde grootste barrières als het aankomt op het leren van nieuwe kennis en nieuw gedrag. In de praktijk lijkt een deel van de medewerkers niet intrinsiek gemotiveerd om zijn/haar digivaardigheden te verbeteren. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Zich niet bewust zijn van het feit dat digivaardigheid ook voor hen van groot belang is;
  • slechte ervaringen met eerder leren, waardoor ze leersituaties mijden;
  • Een fixed mindset hebben waarbij je uitgaat van digivaardig als een vast kenmerk van jezelf. “Ik ben nu eenmaal niet zo’n digitaal type, dat is niets voor mij en kan ik dus ook niet leren.

Het achterhalen van de redenen waarom medewerkers niet digivaardig zijn en ook niet geïnteresseerd zijn om dat te verbeteren, levert informatie op die de organisatie kan gebruiken om de motivatie te versterken. Vraag er dus na bij medewerkers!

Een belangrijke stap naar motivatie is bewustwording. Door de dagelijkse werkzaamheden hebben medewerkers het te druk om zelfstandig bezig te zijn met veranderingen om zich heen en voorbereiding op de toekomst. Een organisatie doet er goed aan om het thema digivaardig op de kaart te zetten. Gebruik hierbij een positieve insteek! Benadruk wat de kansen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van slimmer werken.

negatieve ervaringen met leren en een fixed mindset zijn te beïnvloeden door het bieden van begeleiding en een leeraanbod dat goed aansluit bij de medewerkers en waarbij de medewerker kleine stappen kan zetten. Elke succeservaring draagt bij aan de motivatie om meer te leren.
Hoe beter het aanbod en de begeleiding, des te meer motivatie dit zal opwekken onder de medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen over het trainingsaanbod. Veel organisaties hebben een online portaal waar medewerkers hun digivaardigheden testen, zich in kunnen schrijven voor klassikale trainingen, online trainingen volgen en hun eigen voortgang kunnen bekijken. De medewerkers moeten voldoende tijd krijgen om de trainingen ook echt te gaan volgen. Een goed communicatietraject is belangrijk en zorgt voor een goede ‘vibe’ ten aanzien van trainen.


Hoe beter het aanbod en de begeleiding, des te meer motivatie dit zal opwekken onder de medewerkers. Hierbij gaat het niet alleen over het trainingsaanbod. Veel organisaties hebben een online portaal waar medewerkers hun digivaardigheden testen, zich in kunnen schrijven voor klassikale trainingen, online trainingen volgen en hun eigen voortgang kunnen bekijken. De medewerkers moeten voldoende tijd krijgen om de trainingen ook echt te gaan volgen. Een goed communicatietraject is belangrijk en zorgt voor een goede ‘vibe’ ten aanzien van trainen.

Verplichte of vrijwillige deelname?

Dit is een lastig vraagstuk voor veel gemeenten. De keuze hangt sterk af van de organisatiecultuur en de aanleiding. Beide opties brengen voor- en nadelen met zich mee.
Een verplicht traject is de snelste weg naar een hoge participatiegraad en vraagt een hele goede onderbouwing. Als een organisatie voor alle medewerkers een tablet aanschaft, dan is een verplichte training om er mee om te leren gaan te begrijpen. De organisatie kan dan voor degenen die willen, extra leerstof aanbieden in een niet-verplichte training. Bij een vrijblijvend traject kiezen medewerkers zelf of, wanneer en aan welke trainingen ze meedoen. Hierdoor weet je zeker dat deelnemers sterker gemotiveerd zijn ten opzichte van medewerkers die verplicht meedoen. De ervaring leert echter dat juist de mensen die al digivaardig zijn zich sneller aanmelden voor trainingen en juist de mensen die minder digitaal vaardig zijn, minder snel. Een middenweg lijkt passend. Een verplicht traject waarbij de deelnemers zelf kiezen voor welke trainingen ze gaan volgen en deze ook zelfstandig inplannen. Het vereist wel een of meerdere projectleiders die het thema onder de aandacht en het aanbod aan trainingen up to date houden. Ook de leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol. Zij kunnen bijvoorbeeld tijdens evaluatiegesprekken aansturen op bepaalde trainingen en in gesprek gaan met medewerkers die weinig initiatief tonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.