Het belang van Onboarding

Posted by

Door nieuwe medewerkers op goede wijze te laten landen in de organisatie, zijn ze sneller productief, voelen ze zich meer betrokken en vertrekken ze minder snel. Het is dus belangrijk om na te denken over onboarding.

Onboarding of de socialisatie van nieuwe medewerkers gaat verder dan een eenvoudige introductie tot de werkplek. Onboarding verwijst naar het mechanisme waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie.

Praktische zaken

Het is een traject dat moet zijn verankerd in alle onderdelen van de organisatie. In dit traject is aandacht voor de praktische zaken waardoor een werknemer zijn werk kan doen: toegangspas, een computer met account voor de benodigde systemen, een telefoon en visitekaartjes.

Talentmanagement

Maar onboarding gaat vooral ook over de bedrijfscultuur, de visie en missie van de organisatie, samenwerking met de collega’s en talentmanagement. Goed toegepast zorgt het voor de complete integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.
Het doel is niet alleen om ervoor te zorgen dat de werknemer zich zo snel mogelijk thuis voelt in de organisatie en daardoor sneller productief is, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers minder snel vertrekken. Ook kan het principe van onboarding worden toegepast voor werknemers die binnen de organisatie van functie of werkplek veranderen.

De vier C’s van onboarding

Het principe van onboarding is onder te verdelen in vier C’s, met soms nog een vijfde eraan toegevoegd.

De vier C’s zijn:

  1. Compliance – Wat zijn de basisregels waar iedereen zich aan dient te houden? Dit zijn de wettelijke regels, maar ook het bedrijfsreglement op het gebied van ziekmeldingen, omgangsvormen en anti-pestbeleid, veiligheidsregels en vertrouwelijkheid.
  2. Clarification – Wat is de rol van de nieuwe medewerker? Wat wordt er van hem of haar verwacht? Welke persoonlijke doelen dient hij te halen? En wat mag hij of zij van de organisatie verwachten?
  3. Culture – Nieuwe werknemers moeten vanaf de eerste dag worden ondergedompeld in de bedrijfscultuur. Iedereen moet bekend zijn met de missie, visie en waarden van de organisatie.
  4. Connection – Elke organisatie kent zijn groepen, subgroepen en netwerken. Zorg dat nieuwe werknemers de sociale structuur van de organisatie kennen en er ook bekend mee zijn.
  5. De vijfde C die sommige HR-professionals aan dit rijtje toevoegen is de C van Check back, het vragen om een reactie op de introductie en de daaropvolgende inwerkingsperiode. Managers moeten er volgens dit principe een punt van maken om na dertig dagen, na zestig dagen en na drie maanden te vragen hoe het gaat met de nieuwe werknemer.

Niveaus van onboarding

  1. Passieve onboarding – De nieuwe werknemer krijgt instructies over (wettelijke) voorschriften en regels waaraan de werknemer zich moet houden. Er kan enige aandacht worden geschonken aan clarification: de invulling van de rol van de werknemer.
    Er is geen aandacht voor cultuur of connectie met de verschillende (sub)groepen binnen de organisatie.
  2. High potential onboarding – Er is ruim aandacht voor de (wettelijke) regels en de rol van de werknemer is duidelijk gemaakt. Cultuur en connecties komen enigszins aan bod. Het volledige proces van onboarding is echter nog niet op systematische wijze verankerd in de hele organisatie.
  3. Proactieve onboarding – Het bedrijf voert consequent strategisch HR-beleid voor onboarding. In dit beleid zijn de eerste vier C’s allemaal geïntegreerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.