DIGITALE TECHNOLOGIE HEEFT BLIJVEND EFFECT OP ONS WERK

Posted by

Hoewel het soms lijkt alsof we ons in een unieke situatie bevinden, is het ontstaan, veranderen en verdwijnen van banen door technologie van alle tijden . Technologie (tegenwoordig vaak in de vorm van computers) neemt bepaalde taken van mensen over, waardoor menselijke vaardigheden in andere taken juist belangrijker worden. Dit leidt tot een verschuiving in de vraag naar vaardigheden van werknemers.

Lange tijd leek het erop dat technologie vooral in staat was om routinematige taken en arbeid te vervangen. Eerdere automatiseringsgolven vertaalden zich bijvoorbeeld in mechanisering van landbouw en fabriekswerk. Maar tegenwoordig worden steeds meer niet-routinematige taken ook automatiseerbaar, onder andere door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Medewerkers bij een klantenservice worden in toenemende mate vervangen door telefoon- of chatrobots. Ook is het niet langer onvoorstelbaar dat zelfrijdende auto’s het werk van chauffeurs kunnen overnemen.

De impact van technologie reikt verder dan alleen het verdwijnen van banen. Ook in banen die blijven bestaan moeten mensen vaak nieuwe vaardigheden leren om met technologie om te kunnen gaan. Daarover lopen de schattingen voor de komende 10-15 jaar sterk uiteen. De OECD schat dat bijna de helft van alle werknemers zich aanzienlijk zal moeten aanpassen doordat hun huidige baan verdwijnt of omdat hun beroep sterk verandert.

Er ontstaan ook nieuwe banen. Daarover schreef de OECD in haar rapport Transformative Technologies and Jobs of the Future2: “While there is uncertainty about the speed of these changes, it is clear that the type of jobs that are being created are not the same as those that are being lost.” Een transportplanner zal nieuwe en andere vaardigheden moeten ontwikkelen om zijn veranderende beroep te kunnen blijven uitoefenen of om in een nieuw type baan – bijvoorbeeld als digitale marketing specialist – aan de slag te kunnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.