De medewerker van de toekomst

Posted by

Welke vaardigheden zijn het meest gewild?
Volgens McKinsey onderzoek onder 3000 C-level managers in Europa en de U.S.A. zijn geavanceerde I.T. vaardigheden en programmeren de belangrijkste vaardigheden voor de komende jaren. McKinsey voorspelt dat de vraag naar vaardigheden als programmeren en geavanceerde IT-vaardigheden tot 2030 bijna verdubbelt t.o.v. de vraag in 2016. Omdat we steeds meer werk aan machines overlaten die geen sociale vaardigheden hebben, wordt het des te belangrijker dat de mensen op de werkvloer uitstekende interpersoonlijke vaardigheden hebben”.

Hoge cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden worden ook steeds belangrijker volgens de geïnterviewde managers. Sommigen zitten in iemands karakter, zoals empathie, en anderen zijn aan te leren, zoals communicatieve vaardigheden.

Maar de hardste stijger is de toenemende vraag naar vaardigheden als ondernemerschap en initiatief (32% in Europa, volgens McKinsey). Verder voorspelt McKinsey een 14% stijging in vraag naar naar hogere cognitieve vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, analytisch vermogen, besluitvaardigheid en het verwerken van complexe informatie. Zoals in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam, wordt dankzij automatisering de behoefte aan ‘mankracht en handwerk’ minder. Dit geldt met name voor het besturen van voertuigen, sjouwwerkzaamheden en orders picken in magazijnen. Het onderzoek laat ook zien dat de mismatch in vaardigheden die medewerkers eigenlijk nodig hebben, en de vaardigheden die medewerkers werkelijk bezitten het grootste zijn in branches die al volop aan het automatiseren zijn. Hier is te weinig kennis over IT, mobiel- en webdesign en data analys

Op naar een toekomstbestendig medewerkersbestand
McKinsey adviseert vijf verschillende strategieën voor organisaties om hun medewerkersbestand future-proof te maken, namelijk:
1. Bijscholing en omscholing
2. Herverdeling van taken
3. Nieuwe medewerkers aantrekken
4. Tijdelijk flexibele arbeidskrachten inhuren
5. Inkrimpen door ontslag of natuurlijk verloop

Om de eigen medewerkers zo duurzaam mogelijk te kunnen inzetten, is omscholing of bijscholing van medewerkers onmisbaar. Medewerkers blijven door zichzelf te ontwikkelen relevant op de arbeidsmarkt. Maar scholing is niet alleen voor de medewerkers voordelig, voor de organisatie is dit ook een investering in haar eigen kennisniveau en -behoud. De organisatie ontwikkelt zich op deze manier mee met de nieuw verworven kennis en vaardigheden van medewerkers. Kennis blijft dus behouden binnen de organisatie. Bij het inhuren van zzp’ers of flexibele krachten op projectbasis verdwijnt kennis met hun vertrek uit de organisatie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.